Strona główna

Zagopedia!
         

ALFABETYCZNY  INDEKS  NAZWISK


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z

Uwaga: kolorem bordowym oznaczone są nazwiska osób, które posiadają w Zagopedii! własny biogram. Dwuznak CH występujący przy nazwisku oznacza bezsporną przynależność do stowarzyszenia charystów, a dołączony znak zapytania - duże prawdopodobieństwo tejże przynależności. Kliknięcie w numery zamieszczone przy nazwiskach przenosi do tekstów, w których nazwiska te zostały wymienione.

A
Ablewicz Jerzy   4
Adamecki Jan CH  
6  
Adenauer Konrad  
4

B
Baraniak Antoni  1   4
Bareła Stefan  4  
Bartynowski Marian  
11    
Bańka Szymon  10          
Bednarz Herbert  
4
Bejze Bohdan  
4    
Bertram Adolf  
12              
Bieszk Kazimierz  
11  
Bliziński Wacław  CH  2   7  9         
Bogdański Antoni  CH  
2  
6
Broszkowski Krzysztof  
10                
Brystiger Julia  
3

C
Chajn Leon  
9            
Chlondowski Antoni  2
Chopin Fryderyk  
7
Chopin Justyna  
7
Chytrzyński Marian   CH  7
Ciepichałł Henryk  
13
Czacka Róża  
13                     
Czajka Stanisław  CH  6  9         
Czerniak Jan  
4

D
Dąbrowski Bronisław  7
Dembowski Bronisław  1  
Dębnicki Kazimierz  14     
Dmowski Roman
 1
Dołęga-Mostowicz Tadeusz  
14      
Döpfner Julius
  4        
Drzazga Józef   
4      
Dunaj Józef  CH  
6  7 
Dynowska Wanda  
13   14                      
Dzierżykraj-Morawska Zdzisława  
7  
Dzierżykraj-Morawski Zbigniew  
7             

E


F
Falkenberg Joannes  5  
Falkowski Czesław
 
4
Falska Maryna  
14       
Fedorowicz Aleksander  8    
Fedorowicz Tadeusz  
8
Franciszek  
13            
Frelichowski Stefan Wincenty  11          

G
Gasperi Alcide de  
4
Gaździcki Jan  13          
Goldman Bonifacja   3
Goldszmit Henryk (Hersz)
Korczak Janusz          
Gomułka Władysław   3
Groblicki Julian
 
4
Grzondziel Henryk  
4
Guardini Romano  
11
Gulbinowicz Henryk  
12       

H
Halter Dawid  7
Harris Clive  8    
Hitler Adolf  
12            
Hlond August  1  2  
Hrynkiewicz Aleksander  
13              

I
Ignera Bernard  
14      
Ingarden Roman  
8

J
Jakiel Stanisław  4
Jan Paweł II Wojtyła Karol
Jedwabski Franciszek  4
Jop Franciszek  4  12

K
Kałwa Piotr  4  
Kakowski Aleksander  
13           
Kantorski Leon  
8    
Kaszpirowski Anatolij  
8
Klepacz Michał   4
Knoll Roman  
9          
Kobierski Jan  CH  
9              
Kominek Bolesław  4  12  
Korczak Janusz  14           
Kordel Michał  
11
Korniłowicz Władysław  CH  3  6  8  9  13                  
Korszyński Franciszek CH  
6   
Korzonkiewicz Jan  
11
Kowalski Kazimierz  4
Kowalski Wacław   
4     
Kozłowiecki Adam  4        
Krajski Stanisław  
6
Krasicki Ignacy  11      
Krucina Jan  
4
Krupa Franciszek   Korszyński Franciszek
Kruszyński Józef
 
9                          
Kulbat Henryk  1    2
Kurpas Józef  
4
Kurzeja Adalbert  12        
Kwaśniewski Aleksander  
4
Kwiatkowski Aleksander  2  9                 

L

Landy Teresa   Landy Zofia
Landy Zofia  1
Latusek Paweł  
4
Lefebvre Marcel  
15  
Lepecki Mieczysław  13  
Lipscher  Winfried  4  

Ł
Łukasiewicz Juliusz  9               
Łukomski Stanisław Kostka  1
  2

M
Majdański Kazimierz  6
Majewski Wacław  4
Małaczyński Franciszek  
12               
Maritain Jacques 
8   
Matulewicz Jerzy CH?  
6  
Michalik Józef  1
Mieroszewski Juliusz  
4
Modzelewski Jerzy   4     
Monnet Jean  
4
Mosing Henryk  
8
Mozołowski Włodzimierz  
13                     
Mutor Marek  
4

N
Niewęgłowski Stanisław  CH  
9  
Nowak Zbigniew
 
8

O
Okoniewski Stanisław  
11            
Olszewski Jan  
9
Oost van Karol   
11            

P
Pagliarani Dawid  
15
Parsch Pius  11  
Pawlik Michaela
 
8   
Pawłowski Antoni  2  
4  6  9                                    
Pęciak Wojciech  
4
Pękala Karol  4
Pieronek Tadeusz  
6
Piłsudska Aleksandra  
13         
Piłsudski Józef  3  9  13  14                              
Pius XII  1
Platter Bruno  
5
Pylak Bolesław  
8      

R
Radziszewski Idzi  9                
Ratzinger Joseph  
4
Retinger Józef  1
Rubin Władysław  
4    

S
Sapieha Adam  8  9   13         
Schmidt Helmut  
4
Schuman Robert  4  12
Selegne Arnaud  
15      
Sellin Jarosław  5
Sieroszewski Wacław  
13  
Sieroszewski Władysław Józef  
13         
Sikorski Bogdan  
4  
Sikorski Władysław  1
Skąpski Franciszek 
9             
Skibicki Wojciech  
5    
Skomorucha Wacław  
4
Sławoj-Składkowski Felicjan  
13                       
Smeja Marek  
7                 
Sokołowski Aleksander  1
Sosnkowski Kazimierz  
13          
Stadnicka Stefania  
8    
Stadnicki Adam Zbigniew  
8    
Starowolski Szymon  9  
Stefanowski Antoni  
13                    
Stomma Stanisław  
8       
Stroba Jerzy  
4
Szczerbińska Aleksandra Piłsudska Aleksandra

Szwagrzyk Tadeusz  
4
Szymański Antoni
9             
Świeżawska Maria  8
Świeżawski Stefan  8   

T
Tarnowski Janusz  
14
Tekieli Robert  8
Tokarzewski Marian  
13  
Tokarzewski-Karaszewicz Michał    
13    14                              
Turowicz Jerzy  
8           
Tyrawa Jan  8

U

W
Warszawski Józef   
13
Wedgwood James Ingall   14              
Wieniawa-Długoszowski Bolesław  
13
Wodzińska Zdzisława  6  7
Wojtyła Karol  1   4  8  9  11                           
Wolber Elisabeth  
4
Wosiński Jan  4
Wronka Andrzej  4
Wrzosek Barbara  
13
Wrzosek J.  
13                      
Wyszyński Stefan  1  2   3   4   6  7  8  9  13     

Z
Zaborowski Jan  7
Zanussi Krzysztof  
8   
Zaręba Jan  
4
Żaryn Jan  3
Żurek Robert  
4Do czytelników: stąd zacznijcie podróż po tym serwisie!
 

Od prawie czterdziestu lat inwentaryzuję aktywność tajnych związków działających w polskiej przestrzeni publicznej, zarówno politycznej, jak i eklezjalnej.  Ostatnią dekadę  poświęciłem przede wszystkim odszukaniu odpowiedzi na następujące pytanie: jak to możliwe, że zmiany, które wprowadzono w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, nie spotkały się nie tylko z żadnym stanowczym sprzeciwem, ale nawet z jakąkolwiek kontestacją ze strony osób posiadających odpowiedni do tego autorytet i kompetencje. Posoborową rewolucję zaakceptowała cała kościelna hierarchia, funkcyjni duchowni szkół wszystkich rodzajów i poziomów, zwierzchnicy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, członkowie kapituł katedralnych i rad kapłańskich, administracja kurialna, teologowie duchowni i świeccy. Ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że to temat tabu, że prawie nikt oprócz mnie nie stawia takich pytań. Mało tego, publicznie formułowane przeze mnie wątpliwości natrafiały na mur milczenia, a w krańcowych sytuacjach stawały się obiektem szyderstw. Wcale nie mam tu na myśli reakcji wyłącznie środowisk modernistycznych, ale również tych grup, które usilnie akcentują swoje zakorzenienie w katolickiej Świętej Tradycji. Cóż, sytuacja ta pozytywnie weryfikuje niestarzejącą się metodę kontrolowania przeciwników: jeśli nie możesz zatrzymać ich pochodu, to stań na jego czele. Wiedziony tym doświadczeniem trzymam się za dala od większości tzw. inicjatyw oddolnych.

Przed trzema laty natrafiłem na informację o powołanym do życia w 1914 roku Stowarzyszeniu Kapłanów Świeckich Miłości Apostolskiej, zwanych potocznie charystami. Odtąd wszystkie niepokojące mnie wątki dotyczące najnowszej historii Kościoła w Polsce - a do tej pory pozostające z sobą w pewnym nieładzie poznawczym - utworzyły ciąg logicznych powiązań personalno-organizacyjnych, czytelnie ilustrujących przebieg procesów "reformatorskich" przygotowujących kościelną substancję na nadejście teologicznej i liturgicznej "odnowy".  

Analiza zgromadzonej wiedzy umożliwia mi wnioskowanie, że odpowiedzialność za sprawne wdrożenie reform soborowych, a w ich konsekwencji za moralny i instytucjonalny rozkład Kościoła w Polsce, ponoszą duchowni i świeccy zorganizowani w ramach koterii charystycznej (od 1 września 1939 r. niejawnej), działający - według nomenkltury prawnej - wspólnie i w porozumieniu. Ich zaszłą i aktualną aktywność monitoruje niniejszy serwis. Jednocześnie staram się unikać oceny intencjonalności poczynań poszczególnych osób uwikłanych w antykatolicki spisek. Motywacje ich aktywności z pewnością bywały różne: od zamiaru celowego czynienia szkody Kościołowi, przez nieświadome wyrządzenie mu krzywdy w stanie ideowego zbałamucenia, aż do cynicznej gry podjętej w imię osiągnięcia wymiernych partykularnych korzyści.

Serwis ten ma charakter publicystyczny, stąd nie wypełnia standardów pracy naukowej. Choć nie jestem zawodowym historykiem, lecz filologiem, to doskonale zdaję sobie sprawę z potrzeby nadania prezentowanej tu wiedzy parametrów badawczych. Jeśli tylko okoliczności mi na to pozwolą, będę czynił to sukcesywnie w formule serii książkowej.

Przewiduję, że wśród czytelników tego serwisu znajdą się osoby lepiej obeznane, potrafiące uzupełnić zaprezentowane tu przeze mnie wydarzenia o nowe fakty. Za wielce prawdopodobną, a może i nawet pewną, uznaję obecność tutaj byłych bądź wciąż czynnych uczestników rzeczonego sprzysiężenia. Apeluję do nich: sami bądź za moim pośrednictwem ujawnijcie całą prawdę o tym, czego byliście uczestnikami lub świadkami. Być może to Wasza ostatnia szansa, by zadośćuczynić Bogu i ludziom. Gwarantuję Wam całkowitą anonimowość.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

Każdego, kto odwiedza to miejsce, proszę o choćby krótką modlitwę w mojej intencji.

Krzysztof Zagozda

Wszystkich czytelników serwisu  zachęcam do kontaktu ze mną: krzysztof@zagozda.info