Strona główna

         Trwają prace techniczne. Zapraszamy wkrótce.


n
Zagopedia! to część mojego autorskiego archiwum zawierająca tematyczne wyjątki biograficzne osób pojawiających   się  w   różnych   kontekstach  związanych z destrukcją Kościoła katolickiego w Polsce. Gromadzę tu przede wszystkim unikatowe informacje o tych duchownych i świeckich, którzy w XX wieku wykazywali aktywność w najróżniejszych wątkach manifestujących cechy typowe dla  celowego i zorganizowanego działania odpowiedzialnego za zwalczanie prawowitego depozytu wiary katolickiej i strażników Świętej Tradycji, a także za zagnieżdżenie się wielu błędów wypaczających kult Boży, co w konsekwencji do dziś prowadzi rzesze wiernych na eschatologiczne bezdroża. Staram się chwytać sieć jawnych i sekretnych zależności między tymi osobami oraz demaskować ich skryte uczestnictwo w hierarchicznych koteriach o strukturach lożowo-mafijnych. Bynajmniej nie oznacza to, że wśród nich nie ma nieświadomych uczestników zdarzeń, bezwolnych narzędzi do końca przekonanych, że służą słusznej, katolickiej sprawie.

Mimo że dokładam wszelkich starań, by w sposób rzetelny opisać XX-wieczną eklezjalną rzeczywistość, to nie mogę wykluczyć możliwości pojawienia się błędów poznawczych. Każdego, kto się ich dopatrzy w moich zestawieniach, proszę o kontakt w celu skorygowania omyłek. O to samo proszę tych, którzy są w stanie uzupełnić moją dotychczasową wiedzę w rzeczonej materii bądź rozbudować ją w dotąd niedostrzeganych przeze mnie kierunkach.